בכל הזמנים | 24 שעות | 7 ימים | 30 ימים | בחודש האחרון | בשנה זו (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 בכל הזמנים שם העצומהנוצר
1 698 1 801 ע צ ו מ ה לטובת המשך קיום קונצרטים במרכז פליציה בלומנטל למוזיקה
אנו, החתומים מטה, פונים לגב' איריס מור, למר מנחם לייבה ולמר רון חולדאי לפעול בהקדם לטובת המשך קיום הקונצרטים במרכז פליציה בלומנטל למוזיקה.   בשנים האחרונות המרכז נהיה עבורנו לבית עבור היצירה שלנו, בית לרעיונות שלנו ובית למפגש עם הקהל שלנו. אין בתל אביב עוד מקום שמאפשר לאמנים להגיע לקהל בתנאים כה נוחים ונעימים, ומבלי להכנס להפסדים. מקום שמאפשר גם לאמנים ויוצרים צעירים להגיע לקהל מאזינים מגוון – מפע...
2016-09-15
1 346 1 351 Petition for the respect of the human rights
I want to draw to your attention to a big error made recently by the Romanian autorities by putting the refugee and yoga teacher, Gregorian Bivolaru, on Europol's "Most Wanted" list, under false and illegal accusations (namely "sexual exploitation of children” and "infantile pornography” - reasons for which he has never been convicted). This huge lie and abuse led to Mr. Bivolaru being arrested in...
2016-03-26
1 346 1 351 Petición por el respeto de derechos humanos
Quiero hacer un llamado de atención sobre un gran error cometido recientemente por las autoridades rumanas poniendo al Sr. Gregorian Bivolaru en la lista de los "más buscados" de Europol en el marco de acusación de "explotación sexual de niños" y "pornografía infantil", razones por las que nunca ha sido declarado culpable. Esto es una gran mentira, un abuso y ha generado el hecho de que el Sr. Biv...
2016-03-26
1 346 1 351 Pétition pour le respect des droits de l'Homme
Je tiens à exprimer mon mécontentement concernant les mises en scène concertées par les autorités et la presse de Roumanie contre Gregorian Bivolaru. Ces mises en scène ont culminé le jour de 26 Février 2016 avec l'arrestation du professeur de yoga à Paris où il était présent à une foire du livre. En conformité avec son statut de réfugié politique en Suède, étant en possession d’un passeport par...
2016-03-26
1 346 1 351 עצומה למען עצירת הליכים משפטיים כנגד גרגוריאן ביבולארו
אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לטעות מרה, שבוצעה לאחרונה על ידי רשויות רומניה כנגד מר גרגוריאן ביבולארו ברשימת "המבוקשים ביותר" של ה'יורופול' תחת ההאשמה של "ניצול מיני של ילדים" ו-"פורנוגרפיה של ילדים", כאשר הוא מעולם לא הורשע כנגד האשמות הכזב הללו. זהו שקר ענקי ואף התעללות חמורה, מה שהוביל לכך שמר ביבולארו נעצר בפריז ב-26 פברואר 2016. תחת מעמדו כפליט פוליטי בשבדיה והיותו בעל דרכון חוקי ולגיטימי...
2016-03-26
1 346 1 351 Petíció az emberi jogok tiszteletben tartásáért
Fel szeretném hívni a figyelmet egy emberjogi visszaélésre, amit a romániai hatóságok követnek el, Gregorian Bivolaru jóga oktató ellen, aki az őt Romániában ért sorozatos támadások miatt 2005-ben Svédországban politikai menedékjogot kapott.   A román hatóságok továbbra sem hagytak fel Gregorian Bivolaru ellen indított támadásokkal és 2016 elején feltették az Europol “Most Wanted” listájára, hamis...
2016-03-26
1 346 1 351 Fermare la persecuzione di Gregorian Bivolaru
Voglio richiamare l'attenzione su un grave errore commesso di recente dalla Polizia Rumena mettendo sull'elenco Europol dei criminali più ricercati in Europa il signor Gregorian Bivolaru sotto l’accusa di "sfruttamento sessuale dei bambini" e "pornografia infantile", accusa per quale lui non è mai stato condannato, accusa che è una menzogna grossolana e un grave abuso delle istituzioni dello stato...
2016-03-26
1 346 1 351 Petição para o respeitar dos direitos humanos
Gostaria de chamar a sua atenção para um grande erro cometido recentemente pelas autoridades romenas, que colocaram o refugiado e professor de yoga, Gregorian Bivolaru, na lista da Europol "Most Wanted" ou “Mais Procurado”, sob acusações falsas e ilegais (nomeadamente "exploração sexual de crianças" e "pornografia infantil" - razões pelas quais ele nunca foi condenado). Esta grande mentira e abuso...
2016-03-26
1 346 1 351 Petitie pentru respectarea drepturilor omului
Vreau să atrag atenţia asupra unei grave erori săvârşită recent de Poliţia Română prin plasarea pe lista Europol a celor mai căutaţi infractori din Europa a domnului Gregorian Bivolaru sub acuzaţia de  „exploatare sexuală a copiilor” și „pornografie infantilă”, acuzaţie pentru care dumnealui nu a fost niciodată condamnat si care este o minciună grosolană si un abuz din partea acestei institutii a...
2016-03-26
915 915 מחאת הורי הגנים בכפס
הורים יקרים עיריית כפס הודיעה על העלאת שכר הלימוד בגני היול"א ב 70 ש"ח לחודש, הוסיפה עוד 5 ימי חופשה במהלך השנה, וכל זאת שבוע לפני תחילת שנה"ל  וללא פרסום מוקדם להורים. ההתייקרות מגיעה 3 שבועות אחרי חודש יולי נוסף בו השירות שקיבלנו היה לא טוב! בחלק מהגנים היו נערים ונערות במקום אנשי צוות בגירים , גנים לא נפתחו בזמן, הורים הוזמנו להוציא את הילדים באמצע היום ועוד תקלות שונות הקשורות לתפעול של העיריה...
2016-08-30