זו אותה האלימות. אלימות משטרתית פוגעת בכולנו - חייבים להילחם בה ביחד!

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...