תנאי השירות

הסכם שירות אירוח עצומות מקוונות

עודכן לאחרונה: 2024-05-20

הסכם זה נעשה בין Atzuma.net (Petitions24 Oy), להלן ספק השירות, לבין מחבר העצומה.

תיאור השירות

Atzuma.net מספק פלטפורמה מקוונת ליצירת ואירוח עצומות. כמחבר העתירה, אתה נחשב לבקר המידע, ואתה מחליט על תוכן העתירה, מה מבוקש מהחותמים, המטרות לעיבוד הנתונים האישיים שלהם, ומשך זמן האחסון של הנתונים האישיים.

דרישת גיל

עליך להיות בן 18 שנים לפחות.

השעיה וסיום חשבון

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי בשירות.

אחריות הכותב של עצומה

מחבר העצומה מסכים לספק את כל התכנים הנדרשים לעצומה ונושא באחריות הבלעדית לדיוק וחוקיות תוכן זה.

קניין רוחני

מחבר העצומה שומר על כל הזכויות בתוכן העצומה שלו, תוך הענקת רישיון לספק השירות לארח ולהציג את התוכן.

הגבלת אחריות

ספק השירות לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, מקרי או תוצאתי הנובע מהסכם זה.

בשום מקרה לא תעלה האחריות הכוללת של ספק השירות כלפי מחבר העצומה על כל נזקים, הפסדים וסיבות פעולה, בין אם בחוזה, בעוולה (כולל רשלנות) או אחרת, על הסכום הכולל ששולם על ידי מחבר העצומה לספק השירות על פי הסכם זה.

הדין החל

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי פינלנד.

שינוי תנאים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן תנאים אלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

תוכן אסור

הפרת פרטיות

שיתוף מידע פרטי אודות אנשים ללא הסכמתם.

הטרדה ובריונות

תוכן ממוקד נגד אנשים פרטיים, אשר עלול להוביל לנזק אישי או להשמצה.

דיבור נגוע

תוכן המקדם אלימות, אפליה או שנאה נגד יחידים או קבוצות על בסיס תכונות כגון גזע, אתניות, דת, נכות, מגדר, לאום, נטייה מינית או זהות מגדרית.

קריאות לאלימות

כל תוכן המעודד או מהלל פגיעה באחרים.

תוכן מיני

התחזות

התחזות לאדם אחר או ייצוג ארגון ללא אישור.

דואר זבל מסחרי

קידומים בלתי רצויים, קישורים או כל צורת פרסום בלתי מורשית אחרת.

הפרות קניין רוחני

תוכן שמפר זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות של מישהו אחר ללא רשות.

הילול טרוריזם

תוכן שתומך או חוגג ארגוני טרור או פעולות טרור.

אלימות גרפית

תוכן שתיארו הגרפי מציג אלימות או תוצאות של אלימות, שעלול להפריע לצופים.