הוזלת המחירים של מוצרי המזון

כרגע אנחנו נמצאים במצב שכחמישית מהמשפחות בישראל סובלות מאי־ בטחון תזונתי. נתון זה מטריד ביותר ומעורר את השאלה כיצד זה יתכן שבמדינה סוציו-דמוקרטית ומפותחת, ישנו מספר רב כל כך של אזרחים שאינם מקבלים את אחת מהזכויות הבסיסיות ביותר שלהם.
חשוב לציין כי הגורם לאי־ביטחון תזונתי אינו מחסור במזון, אלא מחסור בנגישות כלכלית למזון: הכנסה לא מספקת וכוח קנייה מוחלש מדרדרים אנשים למצב של אי־ביטחון תזונתי. השאלה היא כיצד נדחפו אנשים למצב שבו אין להם די כסף לרכוש מזון ראוי. שורש הבעיה מצוי במדיניות כלכלית שדירדרה אנשים לעוני ובקיצוץ המאסיבי בקצבאות, בהן הבטחת הכנסה, וזאת לצד עליית מחירי המזון. לכן נחוץ סל מזון בסיסי בריא ונגיש לציבור, שמחיריו נתונים לפיקוח

.הגיע הזמן להתאחד,כיום ישנם ארבע חברות גדולות-תנובה, שטראוס, אסם והחברה המרכזית למשקאות, ששולטות בשוק ומכתיבות לנו את מחירי המוצרים
רק באמצעות לחץ צרכני חד נוכל לגרום להורדה במחירים.
המחאה החברתית שינתה את התודעה, גרמה להורדה במחירים וריבוי מבצעים ואף הניעה קביעה של חוקים כגון "חוק המזון " וחוק ההגבלים העיסקיים". אךנראה כי המחאה נשכחה ונמחקה מהתודעה, המחירים חזרו לעלות מיידית ולא האטו מאז, "חוק המזון " לא רק שנמרח כבר שנים ויכנס לתוקף רק ב2015 גם לא יספק שום מטרות.- אחד הסעיפים המרכזיים בחוק נוגע לשקיפות מחירים. לפי סעיף זה, קמעונאים גדולים יחויבו לפרסם באינטרנט מחירי מצרכים, מבצעים והנחות. לכאורה, ההצעה נועדה לשפר את מצבם של הצרכנים, לאפשר להם להשוות מחירים וכך לעודד תחרות בין רשתות השיווק. בפועל, מנגנון השקיפות שהממשלה מבקשת לכפות עלול לשמש כלי יעיל לתיאום מחירים בין רשתות קמעוניות, וכך חוק שמטרתו הייתה למנוע תיאום מחירים ולעצור את תופעת המונופולים  של רשתות המזון רק מקל על החברות לתאם מחירים ולפגוע בצרכנים.
הגיע הזמן להראות לממשלה שלא שכחנו את המחאה,שלא נשב בשקט עוד בזמן שמעמד הבניים נכנס למתחת קו העוני והמעמד הנמוך נזרק לרחובות ללא אפשרות לצאת ממעגל העוני. הגיעה הזמן בשביל המחאה החברתית של 2014 שלם שינוי באמת תביא לשינוי!