פנייה אל הוועד הפולני לענייני אונסקו בדבר קביעת יום המכתם העולמי


פנייה אל הוועד הפולני לענייני אונסקו בדבר קביעת יום המכתם העולמי
שנת 6102 )ב 7 במאי( היא יובל שנים לפטירתו של סטניסלאב יז'י לץ, אחד היוצרים חדי לשון -
הבולטים ביותר בתחום במאה העשרים, מחברו של קובץ המכתמים הידוע בשם מחשבות סרק.
הגענו למסקנה שזו הזדמנות מתאימה ביותר שפולין, ארץ הולדתו של יוצר זה, תיזום כינון יום
המכתם העולמי. מכתם, שהוא אחת הסוגות הספרותיות העתיקות, האציליות וגם המסובכות ביותר,
ראוי לחג משלו. על כן אנחנו פונים אל הוועד הפולני לענייני אונסקו בבקשה לפנות אל הוועידה
הכללית של אונסקו עם הצעה לכונן יום המכתם העולמי. אנו מציעים שיום זה יחול ב 2 במרץ, כלומר -
תאריך לידתו של סטניסלאב יז'י לץ.
בשם כותבי מכתמים הפולניים קשישטוף ביליצה )ורשה( ואנדז'יי מאייבסקי )ורוצלאב(. –
מאחר שמכתמים יש לא אחת יסוד משחקי, אנו מציעים משחק על בסיס המכתם הבא:
הגבר מבחין ביופייה של האישה ואילו האישה בחכמתו של הגבר. מי מהם חכם יותר? )קשישטוף –
ביליצה, תרגום ענת זיידמן(.
אם מספר הנשים החותמות על הפנייה יהיה גדול מזה של הגברים, הן המנצחות, ואם יותר גברים –
הניצחון שלהם!

 

אנו מתנצלים על הפיסוק הלקוי שמקורו בבעיות דפוס שנוצרות כתוצאה משינויים בכיוון הדפסת הטקסט.

חתימה על עצומה זו

By signing, I authorize Krzysztof Bilica to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


או

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.פרסום ממומן

נפרסם עצומה זו ל 3000 אנשים.

למד עוד...