פנייה אל הוועד הפולני לענייני אונסקו בדבר קביעת יום המכתם העולמי

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people who are viewing other petitions on our site, but have not yet viewed this petition.