דיור למשתכן לא בבית דגן

Quoted post

עשהאל

#5

2015-12-08 09:41

תמהיל של שילוב דיירים חדשים עם מתן מענה לבני מקום הוא שילוב טוב תלוי ביחס ביניהם. 

מדוע לא מציגים את פרטי התכנית לפי הפירוט הבא.

1. כמה דירות במתחם

2. כמה דירות מיועדות לדיור למשתכן 

3. כמה דירות דיור למשתכן מוקצאות למשפחות מי הישוב

4. כמה דירות ימכרו למרבה במחיר

 

רק על סמך נתונים אלו ניתן להביע דעה בנוגע לחתימה על עצומה זו

Replies


אורח

#11 Re: מסכים להערותיך

2016-01-07 08:24:09

#5: עשהאל -  

יבנו במתחם לאחר ישום חוק שבס בין 650 ל 700 דירות של 80 מטר מרובע 

20% לתושבי המקום על פי קריטריון דיור למשתכן 

מי שלא בקריטריון כמו משפרי דיור לא יכולים לקנות

אין מתווה כרגע למכירה למרבה במחיר