דיור למשתכן לא בבית דגן

עשהאל

/ #5

2015-12-08 09:41

תמהיל של שילוב דיירים חדשים עם מתן מענה לבני מקום הוא שילוב טוב תלוי ביחס ביניהם. 

מדוע לא מציגים את פרטי התכנית לפי הפירוט הבא.

1. כמה דירות במתחם

2. כמה דירות מיועדות לדיור למשתכן 

3. כמה דירות דיור למשתכן מוקצאות למשפחות מי הישוב

4. כמה דירות ימכרו למרבה במחיר

 

רק על סמך נתונים אלו ניתן להביע דעה בנוגע לחתימה על עצומה זו