דיור למשתכן לא בבית דגן

צור קשר עם יוצר העצומה

נושא דיון זה נוצר באופן אוטומטי עבור העצומה דיור למשתכן לא בבית דגן.


אורח

#1

2015-12-01 15:38

הפרויקט יפגע בבית דגן ולא יפתח אותה.אנו ישוב קטן יחסית ובעל רמה סוציו אקונומית ממוצעת.לפי הפירסום יוקמו בבית דגן מספר יחידות דיור גבוה יחסית למספר
התושבים ולכן הנטל יהיה כבד מידי על המועצה והישוב .ידרדר ויחזור למה שהיה בעבר.

אורח

#2

2015-12-07 19:08

כי אני באתי לבית דגן ליפני 16 שנה כדי לגור במקום קטן ושקט

אורח

#3

2015-12-08 06:14

מכל הסיבות שהעליתם בעצומה כמו תשתיות לא ערוכות. ירידת ערך הישוב מכל הבחינות. תודה ובהצלחה למובילי המאבק

אורח

#4

2015-12-08 06:46


תוספת עצומה לישוב קטן של אוכלוסיה כשהישוב בקושי מתפקד עם האוכלוסיה הקיימת.
שינוי פן הצביון הכפרי של הישוב
עשהאל

#5

2015-12-08 09:41

תמהיל של שילוב דיירים חדשים עם מתן מענה לבני מקום הוא שילוב טוב תלוי ביחס ביניהם. 

מדוע לא מציגים את פרטי התכנית לפי הפירוט הבא.

1. כמה דירות במתחם

2. כמה דירות מיועדות לדיור למשתכן 

3. כמה דירות דיור למשתכן מוקצאות למשפחות מי הישוב

4. כמה דירות ימכרו למרבה במחיר

 

רק על סמך נתונים אלו ניתן להביע דעה בנוגע לחתימה על עצומה זו


אורח

#6

2015-12-08 13:40

מכוון שהיישוב קטן ולא מאורגן הכבישים עמוסים ולא מסודרים
היישוב זקוק לתיקון תשתיות ביוב שלא מסודרות
היישוב מוזנח מאד
וצפוף
לא הייתי ממליצה לבנות ביישוב במצב הקיים
אם ראש המועצה הנוכחי יעשה משהו בקרוב נתפלל!!!!
כעת זאת פשוט הזנחה פושעת!!!!!!

אורח

#7

2015-12-08 18:23

בית דגן לא יכולה לאכלס אוכלוסיה שתגיע במסגרת דיור למשתכן שהוא דיור בסטנדרט נמוך שמניסיון העבר יהפוך לשכונת סלאמס

אורח

#8

2015-12-08 18:39

חשוב לי שתקום שכונה מגוונת שתפרח ותתפתח

אורח

#9

2015-12-12 07:02

אופיו וחוזקו של המקום יתפוגגו,
האיזון שקיים יופר
קיים סיכוי שהישוב ייסוג בתחומי הקהילה וייחלש.

אורח

#10

2016-01-07 07:19

על מנת לשמור על הישוב וציביונו ולמנוע הרעת תנאים כתוצאה מצפיפות אוכלוסין

אורח

#11 Re: מסכים להערותיך

2016-01-07 08:24

#5: עשהאל -  

יבנו במתחם לאחר ישום חוק שבס בין 650 ל 700 דירות של 80 מטר מרובע 

20% לתושבי המקום על פי קריטריון דיור למשתכן 

מי שלא בקריטריון כמו משפרי דיור לא יכולים לקנות

אין מתווה כרגע למכירה למרבה במחיר