להעביר את פסטיבל אקו -2 ליום חמישי!

להעביר את פסטיבל אקו -2 ברעננה ליום חמישי

אני ועוד מעל 150 בנות התלוננו שלא יוכלו לבוא אם זה לא ידחה ליום חמישי.

אנחנו מחכות המון זמן, וברגע אחת מפצים לנו אתזה.

וגם בזה שדחו את זה משלישי לרביעי זה לא בסדר כל כך

מקווה שתקשיבו. 

חתום על עצומה זו


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@atzuma.net to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.