דיור למשתכן לא בבית דגן


אורח

/ #3

2015-12-08 06:14

מכל הסיבות שהעליתם בעצומה כמו תשתיות לא ערוכות. ירידת ערך הישוב מכל הבחינות. תודה ובהצלחה למובילי המאבק