דיור למשתכן לא בבית דגן


אורח

/ #6

2015-12-08 13:40

מכוון שהיישוב קטן ולא מאורגן הכבישים עמוסים ולא מסודרים
היישוב זקוק לתיקון תשתיות ביוב שלא מסודרות
היישוב מוזנח מאד
וצפוף
לא הייתי ממליצה לבנות ביישוב במצב הקיים
אם ראש המועצה הנוכחי יעשה משהו בקרוב נתפלל!!!!
כעת זאת פשוט הזנחה פושעת!!!!!!