דיור למשתכן לא בבית דגן


אורח

/ #7

2015-12-08 18:23

בית דגן לא יכולה לאכלס אוכלוסיה שתגיע במסגרת דיור למשתכן שהוא דיור בסטנדרט נמוך שמניסיון העבר יהפוך לשכונת סלאמס