דיור למשתכן לא בבית דגן


אורח

/ #9

2015-12-12 07:02

אופיו וחוזקו של המקום יתפוגגו,
האיזון שקיים יופר
קיים סיכוי שהישוב ייסוג בתחומי הקהילה וייחלש.