דיור למשתכן לא בבית דגן


אורח

/ #10

2016-01-07 07:19

על מנת לשמור על הישוב וציביונו ולמנוע הרעת תנאים כתוצאה מצפיפות אוכלוסין