פתיחת גן ממלכתי (חילוני) בשכונת ארנונה

שלום רב,

אנחנו תושבי שכונת ארנונה בירושלים, שאינם דתיים

מבקשים לילדינו חינוך ברוח ערכים וקהילה התואם את דרכנו.

ודורשים פתיחה של גנים חילוניים נוספים בשכונה.

כיום יש רק גן טרום חובה אחד ממלכתי, וגן חובה אחד ממלכתי

בכל אזור ארנונה וארנונה הצעירה,

המונים מאות ואף אלפי משפחות.

אנא חיתמו על עצומה זו ע"מ שנעשה פנייה מסודרת לעירייה בשמכם

חתימה על עצומה זו

אני מאשר בחתימתי ל צפירה שטרן להעביר את חתימתי למי שיש בידיו כוח בנושא זה.


או

תקבל מייל עם קישור לאישור החתימה. על מנת לוודא שתקבל את המיילים שלנו, הוסף את info@atzuma.net לרשימת אנשי הקשר שלך או לשולחים ונמענים בטוחים במייל.

שים לב, לא תוכל לאשר את החתימה שלך באמצעות מענה להודעה זו.

פרסום ממומן

נפרסם עצומה זו ל 3000 אנשים.

למד עוד...