פתיחת גן ממלכתי (חילוני) בשכונת ארנונה

שלום רב,

אנחנו תושבי שכונת ארנונה בירושלים, שאינם דתיים

מבקשים לילדינו חינוך ברוח ערכים וקהילה התואם את דרכנו.

ודורשים פתיחה של גנים חילוניים נוספים בשכונה.

כיום יש רק גן טרום חובה אחד ממלכתי, וגן חובה אחד ממלכתי

בכל אזור ארנונה וארנונה הצעירה,

המונים מאות ואף אלפי משפחות.

אנא חיתמו על עצומה זו ע"מ שנעשה פנייה מסודרת לעירייה בשמכם