פתיחת גן ממלכתי (חילוני) בשכונת ארנונה

שלום רב,

אנחנו תושבי שכונת ארנונה בירושלים, שאינם דתיים

מבקשים לילדינו חינוך ברוח ערכים וקהילה התואם את דרכנו.

ודורשים פתיחה של גנים חילוניים נוספים בשכונה.

כיום יש רק גן טרום חובה אחד ממלכתי, וגן חובה אחד ממלכתי

בכל אזור ארנונה וארנונה הצעירה,

המונים מאות ואף אלפי משפחות.

אנא חיתמו על עצומה זו ע"מ שנעשה פנייה מסודרת לעירייה בשמכם

חתום על עצומה זו

By signing, I authorize צפירה שטרן to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@atzuma.net to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...