מילאומניקים מסרבים לשחרור רוצחים .

עצומה זו תהווה את "דעת הקהל " שאליה בנימין נתניהו מסרב להתייחס בטענה שראש ממשלה מקבל החלטות גם שהן נגד רצון העם.

אז אנחנו פה נגיד לראש הממשלה , אנחנו דעת הקהל אנחנו מינינו אותך ,אנחנו אלה שמוסרים את נפשנו למען המדינה ולנו יש זכות לפעול בכל האמצעים לסכל את התרפסות שלך מול הטרור.

 

- לא משחררים רוצחים -

הכבוד היהודי נרמס שוב ושוב.

די.

 

This petition will be in the "public opinion" to which Benjamin Netanyahu refuses to consider the claim that the prime minister also make decisions that are against the will of the people.

So we here say the Prime Minister, we opinion we appointed you, we are the ones who risk their souls for the country and we have the right to take all your groveling to thwart terrorism.- Do not release murderers -

Jewish dignity trampled time and again.

Enough.

חתימה על עצומה זו

אני מאשר בחתימתי ל itamar binyamin להעביר את חתימתי למי שיש בידיו כוח בנושא זה.


או

תקבל מייל עם קישור לאישור החתימה. על מנת לוודא שתקבל את המיילים שלנו, הוסף את info@atzuma.net לרשימת אנשי הקשר שלך או לשולחים ונמענים בטוחים במייל.

שים לב, לא תוכל לאשר את החתימה שלך באמצעות מענה להודעה זו.

פרסום ממומן

נפרסם עצומה זו ל 3000 אנשים.

למד עוד...