מילאומניקים מסרבים לשחרור רוצחים .

עצומה זו תהווה את "דעת הקהל " שאליה בנימין נתניהו מסרב להתייחס בטענה שראש ממשלה מקבל החלטות גם שהן נגד רצון העם.

אז אנחנו פה נגיד לראש הממשלה , אנחנו דעת הקהל אנחנו מינינו אותך ,אנחנו אלה שמוסרים את נפשנו למען המדינה ולנו יש זכות לפעול בכל האמצעים לסכל את התרפסות שלך מול הטרור.

 

- לא משחררים רוצחים -

הכבוד היהודי נרמס שוב ושוב.

די.

 

This petition will be in the "public opinion" to which Benjamin Netanyahu refuses to consider the claim that the prime minister also make decisions that are against the will of the people.

So we here say the Prime Minister, we opinion we appointed you, we are the ones who risk their souls for the country and we have the right to take all your groveling to thwart terrorism.- Do not release murderers -

Jewish dignity trampled time and again.

Enough.

חתום על עצומה זו

By signing, I authorize itamar binyamin to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@atzuma.net to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...