הורדת שכר חברי הכנסת

סטטיסטיקה

Cityחתימות
Dateחתימות
2020-03-15 1
2020-02-20 1
2020-02-17 1
2020-02-09 1
2019-12-08 3
2019-12-07 3

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...