סוגרים את אגף השיקום של משרד הביטחון.

סוגרים את אגף השיקום של משרד הביטחון !

  חתמו עכשיו על העצומה המצורפת ודאגו להפיצה לגורמים רבים ככל האפשר !!!

  חברים ,

מזה כשלושים שנה הפסיק אגף השיקום של משרד הביטחון למלא את ייעודו ההיסטורי – שיקום אמיתי של לוחמים פצועים נכי צה"ל. תוך שיתוף פעולה עם הגוף הנקרא "ארגון נכי צה"ל " מתעמר אגף השיקום של משרד הביטחון בלוחמים פצועים נכי צה"ל ומפקיר אותם פצועים בשטח !

נמאס לשמוע חדשות לבקרים על עוולות אגף השיקום של משרד הביטחון כלפי לוחמים פצועים נכי צה"ל , תוך עצימת עיניים מוחלטת והתעלמות מהעוולות המתחוללות בשטח מצד הגוף המתהדר בשם : "ארגון נכי צה"ל , הארגון היציג של נכי צה"ל ".  

מובאת בזאת טיוטה ראשונית של מצע להקמת רשות לאומית לנכי צה"ל שתחליף בפעילותה את אגף השיקום והגוף הנקרא "ארגון נכי צה"ל " ותפעל תוך חיסכון משאבים של מאות מיליוני ₪ שיופנו לפעילות לרווחת נכי צה"ל ולבניית בית לגיל   השלישי של נכי צה"ל ובניית שכונות עם דירות להשכרה לנכי צה"ל חסרי דיור בעלויות שפויות.  

היכנסו לקישור המפנה למאמר שהעליתי ואשר נושאו הינו אפשרויות ההפעלה והצעות לדרכי פעולה של הרשות הלאומית אשר תחליף את אגף השיקום האנכרוניסטי אשר שכח כי יעודו המקורי היה שיקום לוחמים פצועים, נכי צה"ל , אשר שרדו וחזרו משדות המערכה שהשתתפו בהם.  

  http://www.news1.co.il/Archive/003-D-69074-00.html


עמותת מצדיעים לנכי צה"ל    צור קשר עם יוצר העצומה