מטלת ביצוע באזרחות- אלימות נגד נשים

אנו תלמידות כיתה י׳ב, במסגרת מטלת ביצוע באזרחות, בדקנו את סוגיית האלימות כלפי נשים בישראל. בחרנו בנושא זה כי אנו רוצות למנוע את האלימות כלפי נשים ושכל אישה תוכל לחיות בארץ ישראל בביטחון. המסקנה העולה מעבודתינו היא שבשנים האחרונות חלה עליה. הפתרון שאנו מציעות הוא להחמיר את הענישה כלפי התוקפים. אנו נשמח אם תוכלו לחתום, העצומה תשלח לוועדה לקידום מעמד האישה ולמשרד המשפטים למען קידום החקיקה.

חתימה על עצומה זו

By signing, I authorize אגם שבירו to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.פרסום ממומן

נפרסם עצומה זו ל 3000 אנשים.

למד עוד...