דרישה למשרד החינוך ללמד את מורשת יהדות ספרד והמזרח בבתי הספר

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...