דיור למשתכן לא בבית דגן


אורח

/ #1

2015-12-01 15:38

הפרויקט יפגע בבית דגן ולא יפתח אותה.אנו ישוב קטן יחסית ובעל רמה סוציו אקונומית ממוצעת.לפי הפירסום יוקמו בבית דגן מספר יחידות דיור גבוה יחסית למספר
התושבים ולכן הנטל יהיה כבד מידי על המועצה והישוב .ידרדר ויחזור למה שהיה בעבר.