דיור למשתכן לא בבית דגן


אורח

/ #4

2015-12-08 06:46


תוספת עצומה לישוב קטן של אוכלוסיה כשהישוב בקושי מתפקד עם האוכלוסיה הקיימת.
שינוי פן הצביון הכפרי של הישוב