русский язык: Нет пропаганде гомосексуализма среди детей!

!לא נשלים עם קידום ההומוסקסואליות בקרב ילדי ישראל

   בשם כל המשפחות המסורתיות בישראל, שהם הרוב במדינה, אנו מוחים בתוקף על הנסיון לקדם בקרב ילדי ישראל את הרעיון של הזדווגות דו-גברית (הומואית) ולפגוע בעקרונות החינוך של ילדינו.

עושה זאת "חברת החשמל" שכבר מספר שנים משתמשת לקידום מסר זה בבובות "תקע" ו"שקע" - זוג הומואים שנכנס לכל בית במדינה עם חשבונות החשמל. הבובות מושכות תשומת לב של ילדים ומרגילות אותם לנורמטיביות של הזדווגות הומוית ו"חביבות" אורך החיים זה – מסר הנוגד באופן פרונטאלי את החינוך שילד מקבל בבית.

הדבר מהווה פגיע חמורה בזכות של כל משפחה לחנך ילדיהם לאור הארכים החשובים להורים. לא מדובר בהעברת מסר בשטח "ניטרלי", אלא בפלישה לכל בית.

אנחנו דורשים מ"חברת החשמל" לכבד את לקוחותיה ולהפסיק להפיץ מסר פסול בעיניהם בתוך ביתם. אם לא תתקבל תשובה חיובית לדרישה זו, נשקול הגשת תביעה יצוגית בבית המשפט.


שושנה ברודסקי    צור קשר עם יוצר העצומה


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@atzuma.net to your address book or safe senders list.